Dydd Iau , 21 Hydref 2021

Ffioedd Tai Gwarchod

  • Mae’r prewsylwyr sy’n byw mewn cartref gwarchodol, yn talu ffi wythnosol cynhwysol sy’n cynnwys darparieth lawn yn y neuadd fwyta, gwres, trydan, cysur o wybod fod cymorth ar gael 24 awr y dydd, trafnidiaeth, gofal a gwasanaeth lles. Pan nad yw preswylydd yn temlo 100% gellir trefnu i’w pryd gael ei gyrchu i’w fflat.
  • Bydd y ffioedd yn cael eu hadolygu’n flynyddol ym mis Ebrill.
  • Telir y treth Gyngor ar wahan yn ddibynnol ar amgylchiadau’r unigolyn.
FFLATIAU GWARCHODOL FFIOEDD Wythnosol (Ebrill 2010)
Fflat un ystafell £215.00
Fflat un ystafell wely (Bychan) £215.00
Fflat un ystafell wely (Mawr) £262.00
Fflat ar gyfer dau berson £334.00

DOWNLOAD WELSH PDF COMING SOON

Comments are closed.