Dydd Iau , 21 Hydref 2021

Ystafelloedd

Llety gwyliau:

Pedair ystafell ddwbl gyda chawod en-suite.

Dwy ystafell driphlyg gyda chawod en-suite.

Pum ystafell ddwbl, un ystafell driphlyg a thair ystafell sengl gyda basnau ymolchi a mynediad i doiledau a chyfleusterau cawod gerllaw.

Un chalet yn cynnwys dwy ystafell wely dau wely gyda lolfa ac ystafell ymolchi.

Comments are closed.