Dydd Iau , 21 Hydref 2021

Gwasanaethau ac Adnoddau

  • Telerau Gwely a brecwast yw’r gwasanaeth sylfanol a gynnigir, ond gellir cael darpariaeth hanner bwrdd a darpariaeth lawn am bris cystadleuol iawn ( gweler Ffioedd Gwyliau)
  • Bydd prydau ar gael yn y brif ystafell fwyta sydd wedi ei leoli ar y safle. Bydd prydau’n cael eu darparu ar yr amseroedd canlynnol: Brecwast 08.00-09.00am. Cinio 14.15-12.45pm a Swper
  • 5.00-5.30pm. Mae’r ystafell Fwyta ar gau ar bnawn Sadwrn, ond gellir archebu salad wedi ei baratoi ymlaen llaw.

  • Mae towelion a sebon yn cael ei gynnwys ym mhris yr ystafelloedd
  • Mae cyfarpar ar gyfer paratoi te a choffi yn mwyafrif yr ystafelloedd ac yn yr ardal cegin sy’n cael ei rannu. Ni ddarperir gwasanaeth hunan- ddarpar
  • Nodwch, os gwelch yn dda, NAD oes teledu yn yr ystafelloedd. Os bydd unrhywun yn dymuno gwylio teledu, gellir gwneud hynny yn yr ystafell gyffredin ym Mloc F, sy’n ran o’r llety gwarchodol.
  • Dylid casglu allweddi o’r Brif Swyddfa yn ystod oriau gwaith arferol, neu gan y person sydd ar ddyletswydd ar unrhyw amser arall. Mae manylion sut i gysylltu gyda’r person yma ar ddrws y Swyddfa.
  • Mae siop fach wrth yr ystafell fwyta ac mae ar agor ar Ddydd Mawrth a Dydd Gwener rhwng 12.15 a 13.15. Mae siop ar agor yn y maes carafannau yn ystod yr haf.
  • Bydd yr Offeren yn cael ei dathlu yn yr Eglwys ar y safle am 9.30 y bore ar y Sul. Am wasanaethau eraill, gweler yr hysbysfwrdd yn yr Eglwys.

Comments are closed.