Dydd Iau , 21 Hydref 2021

Ffioedd F

Cyfraddau ystafelloedd (Gwely yn unig)

Math o ystafell Cyfradd ar gyfer deiliad 1af fesul ystafell Cyfradd ar gyfer person ychwanegol yn yr ystafell
Ensuite (gyda chawod) £35 £15
Ystafell ymolchi wedi’i rannu £30 £13

Prydau i westai aros ym Penhros

Pryd Pris
Brecwast £2
Cinio £5
Swper £3

Mae gostyngiadau ar gael ar gyfer aros dros wythnos neu grwpiau dros 10. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Comments are closed.