Dydd Iau , 21 Hydref 2021

Strwythr Rheolaeth

Mae’r Rheolwr Cyffredinnol, yn gyfrifol yn unioniogyrchol i Fwrdd o Gyfarwyddwyr. Mae’r Bwrdd Cyfarwyddol y’n cynnwys Cadeirydd a 12 aelod sy’n cael eu dethol o bob mathau o swyddi, ond meant oll yn aelodau o’r Gymuned Bwylaidd yma yn y Deyrnas Unedig.

Mae dros 75 o aelodau staff yn cael eu cyflogi a rhennir rhain i 5 adran- Cartref Gofal, Arlwyo, Gwasanaethau Safle, Gofal Cartref a staff y Brif Swyddfa. Mae’r staff yn siarad mwy nag un iaith (yn bennaf, Pwyleg, Saesneg a Chymraeg) ac mae hyn yn sicrhau fod preswylwyr yn gallu derbyn gofal yn ei hiaith eu hunain.

Mae Swyddfa Gofrestredig y sefydliad yng Nghartref Penrhos, Pwllheli.

Comments are closed.