Dydd Iau , 21 Hydref 2021

Amcanion y Gymdeithas

Prif amcan y gymdeithas yw i baratoi llety a gofal i breswylwyr o’r gymuned Bwylaidd yn y Deyrnas Unedig.

helping hands.

A Helping Hand

Nid yw hyn yn gwahardd cyn aelodau o’r lluoedd arfog lleol neu o unrhyw gefndir ethnig arall rhag gwneud cais am le.  Caiff pob cais ei ystyried a darparwn leoliadau fel bydd lle yn cynnig ei hun.

Ein nod yw darparu awyrgylch lle y gall preswylwyr gario mlaen gyda’u bywydau mor normal a phosib, tra’n cael cyfle i gynnal eu harferion diwylliannol, traddodiadau a’u credoau crefyddol.

Darparir gofal mewn ffordd sensitif  er mwyn cynnal urddas a derbyn fod bob person yn unigryw. Rydym yn ceisio sicrhau fod gwerth mewn bywyd i bob preswylydd.

Drwy baratoi awyrgylch sy’n ddiogel, paratoi cymorth a chyngor pan fydd y preswylydd yn gofyn amdano, rydym yn ceisio sicrhau nad oes gan y preswylydd boen meddwl.

Comments are closed.