Dydd Llun , 27 Medi 2021

Amdanom Ni

eaglePolish Housing Society Limited sydd berchen Cartref Penrhos.  Mae’n sefydliad elusengar cofrestredig a seydlwyd yn 1949 i ddarparu cefnogaeth a llety i bersonnau milwrol (dynion a marched) a arhosodd ym Mhrydain wedi’r Ail Ryfel Byd.

Dewiswyd yr hen safle’r Llu Awyr Brenhinnol ym Mhenrhos gan ei fod eisioes wedi bod yn safle rhyddhau o’r fyddin i’r Pwyliaid wedi’r rhyfel, ac roedd cyfleustrau ar y safle i gynnig llety ar unwaith.
Dros gyfnod o amser, cafodd y baracs pren eu disodli gan fflatiau a adeiladwyd yn bwrpasol i’r henoed fyw ynddynt.  Maent yn cynnwys fflatiau gwarchodedig a chartref preswyl a nyrsio.

Yn sydyn death safle a oedd yn wersyll y Llu Awyr, yn bentref Pwylaidd, gyda Eglwys, llyfrgell, Ystafelloedd Cymunedol, siop a rhandiroedd.

Mae’r cartref wedi ei leoli mewn oddetu 20 acer o dir gydag amrywiaeth o blanhigion, coed a blodau.  Mae lawntiau o amgylach yr adeiladau ar y safle.  Erbyn hyn mae gardd gyda waliau o’u hamgylch yma a digon o lefydd i drigolion eistedd a cherdded o amgylch yn ddiogel a hyn i gyd o fewn ffiniau’r cartref.

Comments are closed.