Dydd Iau , 21 Hydref 2021

Lefelau Staffio

  • Mae nyrsus cofrestredig, cymorthyddion gofal a staff domestig yn sicrhau fod y cartref yn rhedeg yn effeithiol
  • Ceir cefnogaeth ychwannegol gan ystod eang o weithwyr gofal iechyd proffesiynnol sy’n ymwled a’r cartref fel bo angen e e Meddyg teulu, ffisiotherpaydd, Therpaydd Galwedigaethol, Seiciatrydd ayyb
  • Mae ymwelwyr eraill megis gweinidogion, person trin gwallt, personnau therapy amgen ayyb

Comments are closed.