Dydd Llun , 27 Medi 2021

Ffioedd Cartref Gofal

GOFAL ANGEN Ffioedd Wythnosol (o fis Ebrill 2019)
Gofal preswyl £544.16
Gofal nyrsio £784.93 (£149.67 is contributed by NHS)
Gofal Iechyd Parhaus £694.28 – (dalu gan NHS)

Comments are closed.