Dydd Llun , 27 Medi 2021

Atyniadau Lleol

Llanbedrog yw’r pentref agosaf i Benrhos. Yma gallwch gerdded wrth y mor ar draeth tywod neu gerrig, neu gallech fynd am dro ar y pentir. Mae hen neuadd wrth ymyl gydag oriel ac ystafell de ac mae amffitheatr yn y tir o amgylch yr oriel. Gallwch fynd i farchoga neu fynd i’r ysgol saethu yn Llanbedrog ac mae dwy dafarn dday yn pentref sef “Ship” a “Glyn y Weddw” sy’n paratoi bwyd da a dewis da o gwrw.

Mae Abersoch yn bentref glan y mor hyfryd ac mae ymwelwyr a rhai sy’n mwynhau chwaraeon dwr yn heidio yno.

Pwllheli yw’r dref agosof ac mae sinema, traethau, canolfan hamdden a phwll nofio ar gael yno. Hefyd ceir amrywiaeth o dai bwyta, siopau a thai tafarn. Mae llawer o atyniadau o amgylch yr ardal fel hwylio, syrffio, seiclo, seiclo mynyddig, golf, cartio, bowlio deg a bowlio paent.

I’r rhai ohonnoch sy’n hoff o hanes, mae cestyll yn Harlech, Criccieth a Chaernarfon.

Mae trenau bach yn rhedeg yn yr ardal sef Rheilffordd Ucheldir Cymru a Rheiffordd Ffestiniog. Mae’r rheilffrydd yma’n mynd drwy gefngwlad hyfryd Cymru sy’n ran o Barc Cenedlaethol Eryri

Bydd y rhai ohonnoch sy’n hoff o gerdded yn hoffi’r llwybrau sydd yn yr ardal. Hefyd mae llwybr i gopa’r Wyddfa sy’n 1085m o uchder. Yr Wyddfa yw’r mynydd uchaf yng Nghymru a Lloeg

Comments are closed.