poniedziałek , 27 wrzesień 2021

Cele Organizacji

helping hands.

A Helping Hand

Podstawowym celem Osiedla Penrhos jest zapewnienie mieszkań i opieki dla rezydentów, którzy przeprowadzają się tu z różnych środowisk polskich w WB.

Nie wykluczamy osób lokalnych i innych grup etnicznych, które również mogą być przyjęte na wolne miejsca.

Naszym głównym celem jest stworzenie otoczenia w którym życie może być prowadzone samodzielnie wraz z  poszanowaniem kultury, tradycji i religii.

Opieka dostarczana jest z poszanowaniem praw rezydentów, w szczególności prawa do indywidualności i godności życia.

Za nasz cel stawiamy sobie zapewnienie rezydentom pobytu w bezpiecznym środowisku z możliwością uzyskania pomocy i porady w razie potrzeby.

Comments are closed.