Dydd Iau , 17 Hydref 2019

Amodau Gwasanaeth

  • Mae polisi “dim ysmygu” ym mhob adeilad.
  • Sŵn yn cael ei gadw i’r lleiafswm ar ôl 10pm.
  • Cyfleusterau golchi dillad a sychu ar gael mewn bloc F.
  • Ni chaniateir anifeiliaid anwes.

Comments are closed.